Tunet IBK
Vikarpool

Vikarpool

Dersom man selv ikke kan stille som hallvakt kan man ta kontakt med vikarpoolen. Oppdatert vikarpool ligger vedlagt. Dugnadsansvarlig bes formidle dette videre til hallvaktene. Listen ligger også på Tunet Innebandyklubb sin hjemmeside.