Tunet IBK
Bli Medlem

Innmelding Tunet IBK

All innmelding til klubben skal nå skje via www.minidrett.no

Mange har allerede en tilknytning til idrettens database via andre idretter, alternativt må det lages en ny bruker. Begge alternativene vises oppe til høyre

når du kommer inn på www.minidrett.no.

Fra Min Idrett kan du endre din personlige informasjon fortløpende, og familiemedlemmer knyttes sammen slik at informasjon som for eksempel

ny adresse kun må endres en gang.

Når du er meldt inn via Min Idrett får klubben beskjed om det, og vi sender ut medlemskontingent og annen relevant informasjon.

Informasjon om kontingenter finner du her

Har du spørsmål ta kontakt på post@tunetibk.no


Lisens for Norges Bandyforbund = Forsikring

For å delta i seriespill (obligatoriske kamper) er det et krav at spillere har løst lisens. En spiller uten lisens er ikke forsikret og er ikke spilleberettiget. En klubb som benytter en u-lisensiert spiller vil kunne tape kampen og bli fratatt poeng.

Betalt lisens i riktig kategori betyr at spilleren er FORSIKRET i trening og kamp- Lisensperioden er fra 1.9 - 31.8.


Forsikringer

NIF`s informasjon vedr forsikring, kan det leses om her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsik...

Uansett skade, så får medlemmer hjelp og informasjon ved å ringe idrettens skadetelefon, tlf. 02033.

NBF samarbeider med Idrettens Helsesenter. Mer informasjon om Idrettens Helsesenter ogSkadetelefon (98702033)

* Skademelding sendes elektronisk til Skadetelefoen

* Skadetelefonen kontakter skadelidte innen 24 timer

* All behandling, med unntak av akutte skader, skal bestilles av Skadetelefonen

* Skadetelefonen følger opp skadelidte gjennom behandlingen

* Skadetelefonen gir også medisinske råd til utøvere og klubben.


Har du problemer med å betale?

Tunet IBK kan tilby følgende ordninger:

1. Betal fakturaen for medlemskontingent. Denne kan det ikke søkes støtte om, og må betales i sin helthet. Medlemskap er knyttet til viktige rettigheter som forsikring, deltagelse på årsmøter etc. Når du har betalt medlemskontingenten er du medlem av Tunet IBK.

2. Treningsavgiften kan der i mot betales i flere omganger. Bruk KID-nr som står på fakturaen hver gang du betaler inn en del. Du vil fortsette å få purringer til alt er betalt, men de kan du se bort i fra dersom du gir oss beskjed om at du "nedbetaler" i rater.) Informasjon kan sendes til post@tunetibk.no

3. Ta kontakt med post@tunetibk.no hvis du trenger betalingsutsettelse. Dette er ikke noe problem og vi behandler din forespørsel konfidensielt.

4. Er du i kontakt med NAV/sosialkontor i din hverdag, så kan det hende de vil hjelpe deg. OFfentelig myndigheter mener det er viktig at barn og ungdom får delta i idrettslag uansett hva slag økonomi familien har. Ta med deg fakturaen fra oss.

5. Fra det året barnet fyller 11 år (barn født i 2011 i 2022) eller senere, som deltar i kampaktivitet, må betale en deltakeravgift/lisens til Norges Bandyforbund. Norges Bandyforbund har dessverre ingen støtteordning for lisensbetaling.

6. Tunet IBK kan søke bydelen om støtte for å få dekke treningsavgift for barn og ungdom som bor i bydelen der familien har vanskelig økonomi. Ta kontakt på post@tunetibk.no om du ønsker å søke. Idrettslaget søker på vegne av barnet/familien. Vi behandler søknadene konfidensielt.