Tunet IBK
DUGNADER

Som aktiv medlem i klubben forventes det at man stiller på de dugnadene klubben eller laget setter opp. Dugnad er en av klubbens største inntektskilder ved siden av medlems- og treningsavgift, samt sponsorinntekter. Klubben er helt avhengig av at dugnadene gjennomføres for å kunne utøve våre aktiviteter i klubben.