Tunet IBK
Retningslinjer for foreldre/foresatt

Her er retningslinjene det ønskes at medlemmene skal etterleve i det daglige virke for og med klubben.

  • Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Tunet Innebandyklubb, men er du med følger du våre regler
  • Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du
  • Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine
  • Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel
  • Lær barna å tåle både medgang og motgang
  • Motiver barna til å møte på trening
  • Motiver barna til å være positive på trening
  • Vis god sportsånd og respekt for andre.
  • Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om
  • Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!