Tunet IBK
Organisasjonsplan

Tunet IBK bruker malen til Norges Idrettsforbund for sin organisasjonsplan. Denne skal primært si noe om følgende oppgaver:

  • Hvordan skal idrettslaget organiseres
  • Hvem skal ha ansvar for hva
  • Ansatte eller frivillige

Organisasjonsplanen blir vedtatt på årsmøtet, men fungerer som et levende dokument som en kan forandres mellom årsmøtene.

Organisasjonsplanen kan du laste ned her