Tunet IBK
Ressurspersoner i Tunet IBK

Tunet IBK har mange ressurspersoner i klubben, alt fra trenere, lagledere, dugnadsansvarlige,, styremedlemmer mm. '

Vedlagt ligger en liste over disse.