Tunet IBK
Forsikring

Lisens for Norges Bandyforbund = Forsikring

For å delta i seriespill (obligatoriske kamper) er det et krav at spillere har løst lisens. En spiller uten lisens er ikke forsikret og er ikke spilleberettiget. En klubb som benytter en u-lisensiert spiller vil kunne tape kampen og bli fratatt poeng.

Betalt lisens i riktig kategori betyr at spilleren er FORSIKRET i trening og kamp- Lisensperioden er fra 1.9 - 31.8.

Forsikringer

NIF`s informasjon vedr forsikring, kan det leses om her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsik...

Uansett skade, så får medlemmer hjelp og informasjon ved å ringe idrettens skadetelefon, tlf. 02033.

NBF samarbeider med Idrettens Helsesenter. Mer informasjon om Idrettens Helsesenter ogSkadetelefon (98702033)

* Skademelding sendes elektronisk til Skadetelefoen

* Skadetelefonen kontakter skadelidte innen 24 timer

* All behandling, med unntak av akutte skader, skal bestilles av Skadetelefonen

* Skadetelefonen følger opp skadelidte gjennom behandlingen

* Skadetelefonen gir også medisinske råd til utøvere og klubbern.