Tunet IBK
Treningsavgifter - priser

Treningsavgiften gjelder for sesongen, for sesongen 2022/23 gjelder følgende priser:

  • 1.klassinger (Micro født 2016) : 950,-
  • 1. gang i uken: 1630-
  • 2. ganger i uken: 2310,-
  • 3. ganger i uken eller mer: 2890,-

Avgiften gjelder TILBUDET Tunet gir til sine medlemmer, ikke antall timer man selv ønsker å trene. Eks. hvis tilbudet til en gruppe er 2 treninger i uken, men barnet velger kun å trene 1 g i uken, må likevel avgiften for trening 2 ganger i uken betales.

Ved innmelding i klubben etter 1.1.23 gjelder halv treningsavgift.