Tunet IBK
Kontingenter

Medlemskontingent 2023:

  • Junior (6-18 år) 1000,-
  • Senior (fra året spilleren fyller 19 år) 1200,-
  • Støttemedlemskap: 400,-
  • Familiemedlemskap (gjelder 3 aktive utøvere og oppover) 2500,-

MERK:
Nye medlemmer som melder seg inn etter 1.7 betaler halv medlemskontingent.
Vi minner om at medlemskontingenten følger kalenderåret, og all aktivitet inneværende år medfører plikt til å betale full medlemskontingent.

Ønsker du å melde deg inn i klubben - trykk på fanen "Bli medlem" og meld deg inn ved å fylle ut dine personopplysninger.


Treningsavgift sesongen 2022/23:

Treningstilbud:

  • 1.klassinger: 950,-
  • 1. gang i uken: 1630-
  • 2. ganger i uken: 2310,-
  • 3. ganger i uken eller mer: 2890,-

Vi understreker at kontingenten følger det treningstilbudet tilhørende treningsgruppe har, og ikke faktisk benyttelse av dette.
Spillere som starter å trene etter 1.1 i inneværende sesong, betaler halv treningsavgift.


Har du problemer med å betale?

Tunet IBK kan tilby følgende ordninger:

1. Betal fakturaen for medlemskontingent. Denne kan det ikke søkes støtte om, og må betales i sin helthet. Medlemskap er knyttet til viktige rettigheter som forsikring, deltagelse på årsmøter etc. Når du har betalt medlemskontingenten er du medlem av Tunet IBK.

2. Treningsavgiften kan der i mot betales i flere omganger. Bruk KID-nr som står på fakturaen hver gang du betaler inn en del. Du vil fortsette å få purringer til alt er betalt, men de kan du se bort i fra dersom du gir oss beskjed om at du "nedbetaler" i rater.) Informasjon kan sendes til post@tunetibk.no

3. Ta kontakt med post@tunetibk.no hvis du trenger betalingsutsettelse. Dette er ikke noe problem og vi behandler din forespørsel konfidensielt.

4. Er du i kontakt med NAV/sosialkontor i din hverdag, så kan det hende de vil hjelpe deg. OFfentelig myndigheter mener det er viktig at barn og ungdom får delta i idrettslag uansett hva slag økonomi familien har. Ta med deg fakturaen fra oss.

5. Fra det året barnet fyller 11 år (barn født i 2011 i 2022) eller senere, som deltar i kampaktivitet, må betale en deltakeravgift/lisens til Norges Bandyforbund. Norges Bandyforbund har dessverre ingen støtteordning for lisensbetaling.

6. Tunet IBK kan søke bydelen om støtte for å få dekke treningsavgift for barn og ungdom som bor i bydelen der familien har vanskelig økonomi. Ta kontakt på post@tunetibk.no om du ønsker å søke. Idrettslaget søker på vegne av barnet/familien. Vi behandler søknadene konfidensielt.