Årsmøtet i Tunet innebandyklubb vil i år avholdes 28.mars kl. 18:30, Manglerud skole, auditorium. Samme inngang som til aulaen.. Alle har adgang til årsmøtet med talerett. Sakspapirer er nå lagt ut.

For å ha stemmerett samt være valgbar til årsmøtet må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Dette følger av NIFs lov.

Vedlagt ligger innkalling til årsmøtet og samtlige sakspapirer

For øvrige spørsmål kontakt Tunet IBK (e-post: post@tunetibk.no).

Kommentarer

 

Tunet Innebandyklubb - Stiftet 13. Februar 1991

Adresse: Tunet IBK, Postboks 232 Manglerud, 0612 OSLO

E-post: styret@tunetibk.no