O&A bandyregion har fått midler til å starte kurs for UNGE LEDERE, med oppstart i februar. Kurset består av 3 samlinger gjennom hele kalenderåret. Les mer her:

• Målgruppen er engasjert ungdom fra det året man fyller 16 år t.o.m 21 år.

• I kurset blir man kjent med andre ungdom, danner et nettverk og lærer mer om egne styrker og ressurser. Kurset gir ungdommen innsikt i og forståelse for hvordan idrett er organisert.

• Vi lager planer for tiltak i egen klubb, og jobber med kommunikasjonsleker, aktivitetsledelse og arrangementledelse. Kunnskapen og verktøyene ungdommene lærer skal gjøre det enklere å delta aktivt der beslutninger tas og til å ta initiativ i eget nærmiljø. Vinn-vinn for både ungdommen og klubben!

• Hver klubb i regionen kan melde på 2 ungdommer hvorav minimum 1 må være jente. Dersom dere har flere interesserte, kan dere gjerne melde på flere! Vi lager rom for det.

Hvis dette er interessant, send en mail til post@tunetibk.no så snart som mulig og innen 27.januar!

For mer informasjon se:

https://bandyforbundet.no/oslo-og-akershus/...

https://bandyforbundet.no/oslo-og-akershus/...

Kommentarer

 

Tunet Innebandyklubb - Stiftet 13. Februar 1991

Adresse: Tunet IBK, Postboks 232 Manglerud, 0612 OSLO

E-post: styret@tunetibk.no