Tunet IBK
Tunetbussen - ny info!

Tunetbussen

Tunetbussen

Pga. klubbens økonomi og det vedtatte budsjettet på årsmøte er det ikke avsatt penger til Tunetbussen. Klubben har ikke en avtale med PET-invest om bruk/leie. Dersom Tunetbussen ønskes brukt så vil dette belastes laget direkte. Evt bestilling går direkte til Per Erling Terjesen med kopi til post@tunetibk.no.